MO'O Dragon Halau O de Leon
Lua Halau O kaihewalu
MO'O Dragon (The Hidden Arts)
Hawaiian Lua, Wing Chun, Arnis_Kali, Kempo
MMA and Kobudo


Give us a call!
   (925) 200-2075
2001

Black belt test


Grand Masters testing Board
Kaiso Bendigkeit, Professor Carlos de Leon, Olohe kaihewalu, Grand Master Mashmeir, Professor Masculine